ความแข็งแกร่งของแบรนด์
Xianshi ได้ทำการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คลาวด์สำหรับป้ายร้านค้าอย่างอิสระ และมีประสบการณ์ด้านการบริการมาเป็นเวลา 17 ปี โดยมีร้านบริการมากกว่า 5,000 แห่ง ครอบคลุมร้านค้าออฟไลน์กว่า 100,000 แห่ง
จัดการหน้าจอดิจิทัลนับล้าน
17 ปี
การสั่งสมประสบการณ์การบริการ
5,000 +
จำนวนสาขาบริการระดับชาติ
100,000 บ้าน+
จำนวนร้านค้าที่ครอบคลุม
1,000,000 台+
จำนวนหน้าจอการจัดการ